Курс «Сучасна війна очима жінок» провели вперше для магістрів-істориків

В осінньому семестрі відбувся курс «Сучасна війна очима жінок». Запропонований курс розробила кан. і. н. Тетяна Лапан, лекторка програми жіночих студій в УКУ, на основі результатів дослідницького проекту з усної історії в пам’ять Лесі Кизик «Українські жінки у військовому конфлікті на Сході України 2014-2016 рр.»

 

 

Навчальний курс виявився цікавим та актуальним, щонайменше, з трьох причин. По-перше, інформація, яку отримали дослідниці проекту лягла в основу нового курсу, який вперше апробовано на території України в межах УКУ. Проектна діяльність закінчилася у 2016. Попередні результати були представлені 14 грудня 2016. Детальніше про презентацію можна дізнатися тут. А вже у 2017-2018 році студенти УКУ отримали можливість «подивитися очима жінки учасниці подій» на збройний конфлікт на Сході України. Наступна особливість курсу полягала у тому, що студенти протягом декількох занять отримали можливість досвіду запису інтерв’ю з однією з учасниць воєнних подій.

 

 

Ірина Косовська, студентка магістерської програми з історії

На заняттях запис інтерв’ю здійснювала викладач з однією з респонденток – студенткою-магістранткою 6 курсу – Іриною Косовською. Студенти мали можливість почути біографічну розповідь респондентки. Вони також отримали нагоду одразу коментувати, ставити запитання, які стосувалися не лише розповіді, але й методичної частини роботи інтерв’юера. По-третє, під кінець курсу студенти-магістри здійснили самостійний запис інтерв’ю з жінками-учасницями бойових дій. Курс включав: підготовку та проведення інтерв’ю (з обов’язковим оформленням усієї необхідної супровідної документації та подальшим транскрибуванням записаних інтерв’ю), аналіз усних історій (насамперед наративний), презентацію результатів проведеного дослідження.

Отже, курс був спрямований на оволодіння не лише теоретичними знаннями, але й практичними навичками сучасної усноісторичної практики у жіночих студіях. Курс складався з двох основних частин: методологічної та методичної. Методологічна частина скерована на вивчення основ теорії та методології жіночої усної історії, а методична – на практичне засвоєння вивченого матеріалу. Принциповою основою методичної частини є самостійна робота студента із проведення, систематизації, розшифрування та аналізу індивідуального поглибленого інтерв’ю. Кожний студент здійснив презентацію проведеного інтерв’ю та виконаного аналізу. Під час проведення та оцінювання кожного з навчальних завдань велика увага присвячувалася зворотному зв’язку, завдяки якому студенти отримали детальний аналіз допущених помилок чи неточностей.

Відгуки студентів

Микола Гаєвой, студент магістерської програми з історії

«Мій вступ до Українського католицького університету на магістратуру, як і обрання спецкурсу з жіночих студій був мотивований спільною ціллю – дізнатись і апробувати нові види історичних  знань, зрозуміти чим живе сучасна актуальна історична наука. Поділений на теоретичну частину, під час якої ми ознайомились з основними напрямками усноісторичних досліджень в світі та Україні, методами та особливостями проведення інтерв’ю, та практичну – що передбачав пошук та інтерв’ювання респондента з подальшим опрацюванням матеріалу в цілому сприяв комплексному “зануренню” в програму курсу. Можливо слід наголосити, на нових “пластах дійсності”, що постали переді мною під час слухання та збирання свідчень: побут в польових умовах, емоційний стан в  екстремальних ситуаціях, різноманітні чинники, що мотивували солдаток спочатку вирушити на Схід добровольцем, вижити та повернутись, а згодом пам’ять про ті події та життя після фронту; все це стало неординарним досвідом для такої досить далекої він проблем війни людини як я. Тема  війни з її страхітливими наслідками та досвід у цій війні жінок, що є особливо актуальним з огляду на прискорення в Україні процесів емансипації зробили дані студії  цікавими для мене, хоча вони і не входять в коло моїх  безпосередніх наукових зацікавлень. Зі свого боку дякую за надані можливості та отримані навивки при виконанні завдань проекту, а також за толерантне ставлення!»

Михайло Копач, студент магістерської програми з історії

 

«В рамках даного курсу мені випала унікальна можливість працювати із “живим” джерелом: людьми, яких, кожного по-своєму, зачепила війна. Під час спілкування з ними я ніби переживав з ними події їх життя: сум, страх, гордість, радість, розчарування та інші емоції часто переповнювали мене. Проте, впродовж курсу я навчився  абстрагуватися від емоцій, комунікувати із людьми з військовим досвідом, шукати респондентів та багато чого іншого. Це був незабутній досвід для мене.»