Протягом осіннього семестру 2016-2017 студент(к)и УКУ мали можливість прослухати курс «Жінки і війна: специфіка досвіду і його репрезентації» к.і.н. Марти Гавришко

20161101095420Протягом осіннього семестру 2016-2017 н. р. студент(к)и Українського католицького університету мали можливість прослухати спеціальний навчальний курс «Жінки і війна: специфіка досвіду і його репрезентації», який прочитала к.і.н., м.н.с. Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ Марта Гавришко.

Слухачами були 13 студентів 3-5-го курсів. Зацікавлення спецкурсом виявили навіть ті студент(к)и, теми курсових робіт яких, як і спеціалізація, не стосуються ХХ століття. Зацікавленню студентства курсом сприяло також й застосування інтерактивних методів навчання. Студент(к)и мали можливість переглянути фільми чи їх уривки з подальшим обговоренням, проводити диспути, дебати (оксфордська модель).

Теми, запропоновані для письмових робіт, були рамкові і стосувалися долі жінок, пов’язаної з різними воєнними конфліктами ХХ століття, а також війною на Донбасі. Студент(к)и мали повну свободу у виборі конкретних тем дослідження, методології і джерел. З результатам своєї роботи вони ознайомлювали своїх колег на двох останніх заняттях. Така форма обрана з метою максимальної апробації досліджень, вироблення у студентів навиків презентувати свої роботи, а також відповідати на зауваження, рекомендації, брати участь у дискусії. Усі студент(к)и мали можливість долучитися до обговорення кожного есе. Теми були найрізноманітніші: участь жінок у Першій і Другій світових війнах, життя жінок в окупації, жіночі долі під час Голокосту, репрезентації жіночих образів у кінематографі, усні джерела і мемуари як джерело до вивчення жіночого досвіду.

Ірина Косовська дослідила участь жінок в Українських січових стрільцях. Вона звернула увагу на соціальний портрет доброволиць, їхню мотивацію і на те, що не всі бажаючі змогли потрапити до лав формації. Також проаналізувала труднощі, з якими стикалися жінки через пануючі консервативні уявлення про роль і покликання жінки у суспільстві. Разом з тим, авторка підкреслює, що жінки-бійчині «своєю поведінкою викликали захоплення і подивування серед своїх товаришів».

Оксана Авраменко обрала для аналізу кілька фільмів «Диявольська арифметика», «Розенштрассе», «Вибір Софі», щоб показати, як автори розуміють і презентують життя жінок в часи Катастрофи. Авторка наголосила: «Сучасний кінематограф під час репрезентації жіночого досвіду у Голокост і загалом із великою мірою вірогідності зображує умови перебування в нацистських концтаборах і притаманні жінкам стратегії виживання, проте подекуди може применшувати масштаби фізичного та психологічного насильства, властиві расовій політиці Третього Рейху».

Тетяна Банах, аналізуючи період нацистської окупації, обрала власні усні наративи, записані у Старо-Самбірському районі на Львівщині протягом 2016-го року. Авторка зазначила: «Проаналізовані інтерв’ю дають змогу побачити кілька прикладів життя селянок та їхніх дітей на території Галичини під час окупації у Другій світовій війні. З цих свідчень очевидців ми майже не бачимо якихось продуманих стратегій виживання, натомість бачимо страх та намагання пристосуватися до тих умов, які були, і до всіх окупантів».

Спецкурс закінчився диференційованим заліком, який усі студент(к)и склали успішно.