Академічна програма центру 2020-2021 н. р.

ОСІННІЙ СЕМЕСТР

 

ЖІНКИ У ВІЙНІ ТА РЕВОЛЮЦІЇ (1914 – ПЕРША ПОЛОВИНА 1920-х рр.)

Лекторка: Оксана Дудко

Анотація курсу

Фокусуючись на досвідах та суб’єктивності жінок, курс розглядає один з ключових періодів історії України ХХ ст. – період воєн та революцій, що розпочався з першою світовою війною у 1914 р. і тривав аж до початку 1920-х рр. Увага до історії жінок дає змогу не тільки глибше зрозуміти особливості жіночого досвіду війни, але й простежити соціальні та культурні трансформації, викликані періодом довгого масового насильства. Справді, з одного боку, війна та революція радикально змінила життя жінок в Україні; однак, з іншого боку, жінки впливали на перебіг політичних та воєнних подій. Жінки перебувають у центрі аналізу курсу, однак вони розглядатимуться ізольовано. Навпаки курс зосереджується на аналізі жіночого досвіду у взаємодії між собою та з різними áкторами – чоловіками, структурами влади, військом, соціальними та економічними інституціями.
Також курс не розглядає жінок як однорідну групу. У межах курсу досліджуватимуться біографії окремих жінок, інституційні історії жіночих організацій, а також історії різних соціальних та політичних груп.

 

UKRAINIAN WOMEN WRITERS AND THE NATIONAL IMAGINARY –

FROM THE COLLAPSE OF THE USSR TO THE EUROMAIDAN

Лекторка: Oleksandra Wallo

Анотація курсу

Since the collapse of the Soviet Empire, the Ukrainian literary world has not only experienced a true blossoming of women’s prose, but also has seen a number of female authors assume the roles of literary trend-setters and authoritative critics of their culture. This course will investigate how Ukrainian women’s prose was able to re-emerge so powerfully after being marginalized in the Soviet era. We will explore the writings and literary careers of leading contemporary Ukrainian
women authors and consider how their coming to prominence depended on engaging in their works the Ukrainian national imaginary, whose reshaping became a pressing need in the wake of the Soviet state’s disintegration. The visions of Ukraine’s past and present by several contemporary women authors have often privileged women’s perspectives and female characters, making it possible to showcase and affirm a variety of women’s roles in the nation—beyond mere symbols of Mother Ukraine or “helpers” during the recent Euromaidan protests. Conversely, the interjection of women’s voices and perspectives into the narratives about the nation often permitted women writers to highlight the diversity of the national picture and the complexity of the national story. Utilizing insights from postcolonial and nationalism studies, this course will examine the interdependence between the national imaginary and narrative plots. It will also scrutinize how prominent Ukrainian women authors experimented with literary form in order to rewrite the story of women and/in the nation.


ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

 

ЖІНКА ТА ІСТОРІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Лектор: Володимир Маслійчук

Анотація курсу

Формування уявлень про минуле часто постає завдяки класичній літературі, історичній белетристиці. Саме прочитання і критика цих художніх творів істориком буде дуже знаковою для розуміння історіографічних стереотипів та панівних інтелектуальних течій. Твори красного письменства виявляються дуже вагомим історіографічним джерелом. Жіноча історія чи її інтерпретація у літературі є одним із основних способів пізнання і розуміння минулого. Історія України особливо у радянський час незрідка і розумілася шляхом прочитання художнього твору за браком належної наукової та науково-популярної лектури. Аналіз цих творів гуманітарієм несе як пізнавальну і освітню, так і наукову мету як шляхом художнього образу інтерпретувати роль жінки в минулому, сучасному для літератури та сьогоденні для істориків.
У даному разі під кутом зору обговорення та критики будуть дев’ять творів української літератури, де основну канву оповіді складає жіноча історія, а основні героїні – жінки. Лекційний курс передбачає насамперед висвітлення питань пов’язаних з різноманітними тлумаченнями української історії: міста-поліси та роль у них жінки (скіфські та сарматські перекази), жінка в Давній Русі, правові відносини за Литовським статутом, козацькі «героїні», своє-чуже, початки жіночої емансипації.

 

ДВВУ: ХУДОЖНІЙ РЕПОРТАЖ. ЖІНОЧІ ГОЛОСИ

Лекторка: Марія Титаренко

Анотація курсу

В межах курсу будемо вивчати і апробовувати жанр New Journalism (ознайомимося із його ґенезою, класифікацією, Gonzo, представницями американської, європейської та української традицій). Будемо розглядати конкретні жанрово-стилістичні приклади автобіографічного, подорожнього, історичного, екологічного, гастрономічного, урбаністичного і портретного нон-фікшну, а також приклади реконструйованого репортажу, репортажу-інтерв’ю, репортажу-замальовки тощо. Пробуватимемо писати самі, відтак вправлятимемось у стилістиці, доборі лексики, використання різних семантичних і стилістичних прийомів тощо. А також запрошуватимемо до нас в гості нон-фікшн авторок.
Імена репортажисток, яких будемо читати й аналізувати: B. Goldsmith, J. Didion, L. Ross, M. Cooke, R.Mahoney, M. Gellhorn, R. West, К. Курчаб-Редліх, Г. Кралль, І. Мейза, А. Примака-Онішк, С. Алєксієвич, М. Ахмедова, Н. Гуменюк, О. Суслова, Х. Бердинських, О. Карі, С. Ославська, В. Курико, М. Мицьо, О. Яремчук, М. Паплаускайте, І. Гищук, О. Бартиш-Коломак та ін.