Відкрита лекція Ірини Кривошеї «Жіночі тестаменти родин козацької старшини XVII-XVIII ст. як джерело історії повсякдення»

7 жовтня 2021 р. запрошуємо на лекцію «Жіночі тестаменти родин козацької старшини XVII-XVIII ст. як джерело історії повсякдення»

 

Доповідачка – Ірина Кривошеяісторикиня, докторка історичних наук, професорка, професорка кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Авторка монографії і довідника «Неурядова старшина Української козацької держави (XVII–XVIIІ ст.)» (2016) та багатьох інших праць.

Сфера наукових зацікавлень: історія та генеалогія козацької старшини (XVII-XVIII ст.), історія повсякдення козацької старшини, історія неурядової старшини Гетьманщини.

Нинішнє дослідження є частиною ширшого, зосередженого на пошуку та вивченні тестаментів козацької старшини та членів їхніх родин з метою укладення реєстру збережених заповітів (перша його частина «Тестаменти козацької старшини другої половини XVII ст. як джерело історії повсякдення» опублікована в Українському історичному журналі. 2019. №5. С.147-166; друга готується до публікації).

Час проведення: 16.30 – 18.00

Місце:Гуманітарний факультет УКУ (вул. Козельницька, 2а), авд. 424 (семінарська кімната)

 

Частина тестаменту М.Стахович. 1731 р.
Світлину надала І. Кривошея

 

Заповіти козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. – це важливе джерело дослідження матеріальної та духовної культури українського ранньомодерного суспільства. Особливо цікаві тестаменти для вивчення історії повсякдення. Стан їх збереженості дуже сумний. Надто, якщо зважити на загальну кількість вцілілих тестаментів і, зокрема, жіночих. А це, з відомих на сьогодні 51 старшинського тестаменту (XVII ст.) усього 9 і один спільний з чоловіком. Із XVIIІ ст. до нашого часу дійшло трохи більше тестаментів дружин і доньок козацької старшини – 48. Частина з них опублікована. Завдяки цифрам стає зрозумілою цінність кожного документа.

У ході лекції, з допомогою жіночих тестаментів, спробуємо зрозуміти, що найбільше хвилювало жінку перед обличчям смерті в XVII-XVIIІ ст.? Чи різняться між собою жіночі тестаменти XVII і XVIIІ ст.? Чи є відмінність між чоловічими і жіночими тестаментами у родинах козацької старшини? В чому особливість жіночого погляду крізь призму тестаменту? Яким постає жіноче повсякдення з тестаментів дружин і доньок козацької старшини?