Відкрита онлайн-лекція Ірини Левчук “Персоніфікація лідерства: на прикладі діячок українських, польських та єврейських жіночих організацій у Другій Речі Посполитій”