Конференція «Жінка в ранньомодерному соціумі на теренах Речі Посполитої» 20–21 жовтня 2022 року / онлайн

Центр СУА з жіночих студій в УКУ та Гуманітарний факультет

Українського католицького університету

запрошують на конференцію

«Жінка в ранньомодерному соціумі на теренах Речі Посполитої»

20–21 жовтня 2022 року

 

Конференція має на мені активізувати дослідження в царині вивчення жіночої історії та стати майданчиком для обговорення нових методів і підходів до вивчення ролі жінок у ранньомодерному річпосполитському соціумі (де історія Речі Посполитої розглядається як органічна частина вітчизняної історії), для здійснення переоцінки існуючих історичних наративів, створення повнішої картини розвитку Речі Посполитої у ранньомодерну добу, для впровадження у науковий обіг нових документів та нових дослідницьких ідей. Врешті, дана конференція має на меті наблизити українську історіографію до світових історіографічних трендів.

До участі у конференції запрошуються науковці, які займаються вивченням різних аспектів життя і діяльності жінок XIV–XVIІI ст. на теренах Речі Посполитої, для обговорення наступних питань:

  • Правове становище жінок у ранньомодерному соціумі.
  • Жінки в ранньомодерному соціумі від народження до смерті: дівчинка, дівчина, жінка в контексті родинних стосунків.
  • Матеріальна культура, світ речей в житті жінок XIV–XVIIІ ст. (в контексті тестаментів).
  • Девіантна поведінка жінок.
  • Жінка і влада.
  • Уявлення про жіноче тіло, красу, мораль.
  • Жінка і релігія в XІV–XVIIІ ст.

Формат проведення конференції: онлайн (платформа Zoom).

Програма конференції розміщена за покликанням.

Мови конференції: українська, польська, англійська.

Запитання, пропозиції та зауваження можна адресувати на електронну скриньку katrich@ucu.edu.ua (Катерина Бондарева)