Навчальна програма весняного семестру 2018-2019 н. р.

Цього семестру в межах діяльності Центру СУА з жіночих студій студент(к)и УКУ мають нагоду прослухати три навчальні курси: курс “Бути жінкою в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ століття” кан. істор. н. Іванни Черчович, спільний курс “Жінка у світлі права (Середньовіччя та Рання Модерність)” кан. істор. н. Оксани Вінниченко та кан. істор. н. Оксани Бандровської, і курс англійською мовою “Women and Political Violence” запрошеної лекторки д-р Олесі Хромейчук (Королівський коледж Лондона, Велика Британія) 

 

Що означало бути жінкою у час довгого 19 століття, якими різними могли бути жіночі досвіди, і що впливало на цю різницю? Такі питання обговорюються під час курсу “Бути жінкою в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ століття.” Як зазначає Іванна Черчович: “У цьому курсі студент(к)и вивчають не лише про повсякдення відомих жінок того часу, імена яких були «помітними» у публічному житті, а й про звично «мовчазну» більшість тих жінок, чиє життя протікало в кулуарах приватності їх значно відоміших чоловіків – про матерів, дружин, доньок, сестер тогочасних українських політиків, письменників, громадських діячів (Барвінських, Грушкевичів, Реваковичів, Крушельницьких, Глинських, Студинських та ін.). Аналізують також досвіди тих жінок, про минуле яких українська історіографія поки знає ще менше – міських робітниць – вчорашніх селянок, які в час активного індустріального поступу і зумовлених ним міграційних викликів опановували для себе життя у місті. Вивчають про жіночу злочинність, проституцію, торгівлю людьми, і про те, що ці явища можуть розповісти сьогодні про суспільство кінця ХІХ – початку ХХ ст.”

В межах курсу “Жінка у світлі права (Середньовіччя та Рання Модерність)” студент(к)и досліджують правове становище жінки на основі нормативних джерел права. Мають нагоду виробити палеографічні навики у читанні в основному рукописних текстів, а також зробити порівняльний аналіз становища жінки. Планується  читання та аналіз таких текстів, як  Дигести Юстиніана, варварські ранньосередньовічні закони, Руська Правда руські княжі устави, Speculum saxonum, Summa decretorum, Summa aurea, Liber Extra, Clementinae, Коронні конституції Речі Посполитої, Литовські статути. Курс також має на меті дослідити та порівняти становище жінки у світському та канонічному праві.

З 1 по 14 квітня д-р Олеся Хромейчук прочитає курс “Жінки і політичне насильство”, а також 11 квітня відкриту лекцію “Історія та політика пам’яті у мілітаризованому суспільстві.” Під час курсу студент(к)и матимуть нагоду продискутувати досвід політичного насилля над жінками під час військових конфліктів за останні сто років.  Дізнаються і проаналізують активну участь жінок як у регулярній армії, так і у повстанських військових організаціях;  про особливості досвіду жінок, котрі були військовими полонянками; про сприйняття жінок-учасниць військових дій після завершення конфлікту та вплив їх участі у війні на статус у суспільстві у повоєнний час.