Навчальна програма осіннього семестру 2020-2021 н.р.: цікавий зміст у новому форматі занять

Завершується осінній навчальний семестр 2020/2021 н.р., під час якого навчання відбувалось у змішаному форматі: частково в навчальних авдиторіях, частково – через онлайн-платформи. Однак, така форма організації навчання зовсім не завадила сповна зреалізувати академічну програму Центру СУА з жіночих студій в УКУ.

Оксана Дудко, гостьова лекторка Центру СУА з жіночих студій в УКУ

Студент(к)и історичної програми ІІІ-V курсів мали нагоду слухати спецкурс кандидатки історичних наук Оксани Дудко «Жінки у війні та революції (1914 – перша половина 1920-х рр.)», і через вивчення жіночого досвіду та жіночої суб’єктивності зрозуміти трансформацію політичного, соціального та культурного ландшафту в Україні під впливом Першої світової війни та Української революції. В центрі аналізу курсу – жінки, але їхній досвід досліджувався не відокремлено, а у взаємодії між собою та з різними акторами – чоловіками, структурами влади, військом, соціальними та економічними інституціями тощо. Курс дав добру нагоду слухач(к)ам проаналізувати ролі та досвіди жінок, зокрема ті, які були продиктовані імперською та національною політикою щодо жінок в умовах екстремального насильства, війни та революції, а також контекстуалізувати ці знання у ширший трансформаційний процес у Європі та світі.

Джейн Форсит, гостьова лекторка Центру СУА з жіночих студій в УКУ

Студентки-філологині IV курсу обрали англомовний спецкурс магістрині англійської літератури, викладачки Католицького університету Америки Джейн Форсит «Female writers in the Christian/Catholic tradition in American literature».  Курс побудований на аналізі літературної спадщини американського християнства, зокрема католицизму, у таких текстах “The Fiction Writer and His Country”; “The Nature and Aim of Fiction” (Flannery O’Connor), “Revolt of the ‘Mother’” (Mary Wilkins Freeman), “Sweat”; “How It Feels To Be Colored Me” (Zora Neale Hurston), “Recitatif” (Toni Morrison), “The Catholic Writer Today” (Denise Levertov, Mary Karr, Dana Gioia) та інші. Студентка-слухачка курсу Леся Чебан позитивно відгукується про курс, зазначаючи: «Курс Джейн Форсит – один з найкращих у цьому семестрі. Наповнення дуже цікаве і гарно структуроване. Об’єм матеріалу і завдань посильні для опрацювання. Міс Джейн ставиться до студентів з повагою і доброзичливістю; дає скрупульозні й детальні відгуки до всіх виконаних завдань, заохочує студентів активно брати участь в дискусії, уважно і вдумливо читати літературні твори та самостійно їх аналізувати»