Академічна програма центру 2019-2020 н. р.

Осінній семестр 

НЕПАРАДОКСАЛЬНА ІСТОРІЯ: ЖІНКА В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – ПОЧАТКУ ХІХ СТ.

Лектор: Володимир Маслійчук

Анотація курсу

У часи початку панування раціоналізму та ідей Просвітництва жіноцтво поволі виходить із тіні і заявляє про себе низкою історико-культурних трансформацій: початки «нової жіночої літератури», загальний доступ до освіти (виховання) із заміною релігійного на світське, питання управління державами та окремими інституціями, зародок демографічної політики щодо жіночої медицини та проблеми народжуваності. Дана доба – період творення «нової жінки», що досить таки повільно виходить із приватності родини у публічну сферу. Чи дійсно цей вихід супроводжувався парадоксами та суперечностями, чи радше це був результат цілеспрямованих зусиль вищих прошарків спільнот низки держав простору від Ельби до Дону? Центрально-Східна Європа – регіон постання абсолютистських імперій Пруської, Австрійської та Російської. Державна політика щодо різноманітних околиць поволі виводила на кін емансипаційніпитання, серед яких і потреба статевої рівності, що тісно переплітаються з постанням соціалістичних та національних ідеологій. Наскільки імперська політика дійсно сприяла цим процесам і наскільки тогочасні філософи, інтелектуали та громадська думка зважали на «жіноче питання»? Якою була динаміка цих процесів й якою мірою вона залежала від політичних та культурних контекстів окремих імперій та держав регіону? У курсі ми спробуємо відповісти на ці та інші питання, пов’язані з
дослідженням модерної жіночої історії у добу Просвітництва.

 

ЧОЛОВІК І ЖІНКА У ВЕЛИКОМУ ЛИТОВСЬКОМУ КНЯЗІВСТВІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XV – XVII СТ.:

КОНТАКТИ І КОНФЛІКТИ

Лекторка: Наталія Сліж

Анотація курсу

Курс прысвечаны праблемам узаемаадносінаў паміж мужчынам і жанчынай у Вялікім Княстве Літоўскім ў другой палове 15 – 17 стст. У рамках праграмы плануецца разгледзіць наступныя пытанні: гістарыяграфія, крыніцы, метады даследавання, заканадаўства, практыка права, крымінальная сфера, сямейныя адносіны, статус мужчыны і жанчыны ў грамадстве, ідэалы мужчыны і жанчын, інтымныя адносіны. Дадзеныя пытанні ахопліваюць розныя саслоўі: шляхту, мяшчан, сялян. Будзе прадстаўлена спецыфіка кожнага саслоўя і статусу асобы ў ім. На занятках будзе надавацца ўвага засваенню навыкаў працы па дадзенай з крыніцамі і літаратурай.
Выкладанне будзе весціся з выкарыстанне інтэрактыўных метадаў і дыскусій. Большасць матэрыялу спецкурса базуецца на ўласных даследаваннях і распрацоўках.

 

Весняний семестр 

СИЛА ЖІНОК: АГЕНТКИ І АВТОРКИ МОДЕРНИХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН

Лекторки: Ірина Старовойт, Христина Рутар

Анотація курсу

Цей курс присвячено видатним жінкам – авторкам, мислителькам, діячкам, які наближали й створювали можливості, котрі зараз здаються нам чимось звично-звичайним: право жінкам обирати і бути обраними, право на вищу освіту, право на професію й оплачувану працю, право на гідність, право на творчість і навіть право їздити на велосипеді. Активістки, письменниці, волонтерки й візіонерки боролися за новий стиль і рівень життя, за рідну мову і рідну школу, за справедливіше суспільство (де пік перемін і громадянської дискусії припав у нашій частині світу на міжвоєнні роки XX ст.) та зуміли сформулювати пронизливі меседжі жіночого руху і винайти взірці, варті наслідування в різних культурах. Їхні досягнення були брутально обірвані тоталітаризмами і переділом Європи, а декотрі з наших героїнь трагічно загинули замолоду. У фокусі уваги будуть також спроби дослідження їх письма як соціальної дії, картографування і повернення їхньої спадщини, аналіз конфлікту ідеологій і світоглядів та їх нова актуальність як рушіїв всеохопних прогресивних змін.

 

ЗЛОЧИННИЦЯ/СПІВУЧАСНИЦЯ/ЖЕРТВА: ЖІНКИ У ДЕВІАНТНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ ПРАКТИКАХ ПОВСЯКДЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ XVI–XVIII СТОЛІТЬ

Лектор: Олексій Вінниченко

Анотація курсу

Становище жінки в українському соціумі XVI–XVIII ст. сучасні дослідники зазвичай відтворюють, базуючись на тодішніх законодавчих і розпорядчих приписах. Останні, однак, демонструють лише формальну його сторону: те, як ранньомодерна жінка мала діяти, що їй дозволялось чи заборонялось робити згідно із законами та відповідно до свого соціального походження. Проте повсякденне життя не завжди беззастережно підпорядковувалось юридичним приписам, суспільство могло підходити формально до їх виконання (чи навіть ігнорувати їх) та / або керуватися усталеною неписаною традицією. Тож девіантні практики будь-якого часу виступають свого роду «лакмусовим папірцем», який дозволяє історику унаочнити різноманітні аспекти соціального, повсякденного і приватного життя та – крізь призму екстраординарних кримінальних казусів – з’ясувати, що ж становило норму для людини минулого, а що виходило поза її межі. Особливо це стосується місця й ролі жінки, стереотипів і уявлень про неї у персональній ментальності окремого індивідуума чи загалом у колективній свідомості представників ранньомодерного соціуму. Пропонований спецкурс відрізнятиметься від традиційних навчальних курсів: у ньому майже не буде традиційних лекцій, натомість під час занять студенти спільно з викладачем будуть розглядати (з елементами змагального процесу) й аналізувати оригінальні джерельні матеріали про конкретні випадки кримінальних правопорушень ранньомодерного часу, в яких організаторками, учасницями або постраждалими виступали жінки. Серед запропонованих казусів будуть як типові злочини того часу (такі, як пограбування, розбої, підпали, побиття, вбивства, святокрадства), так і ті, що вважалися тоді «жіночими» або були спрямовані суто проти жінок – перелюб, розпуста, ґвалт, проституція, дітовбивство, відьомство та інші. Практичне опрацювання джерел про «жіночий» вимір ранньомодерної злочинності дозволить студентам здобути досвід, по-перше, виокремлення та інтерпретації відомостей про жінок в актових документах XVI–XVIII ст., по-друге, прикладного застосування мікроісторичних підходів для вивчення «жіночої» історії, по-третє, аналізу стереотипних уявлень про жінку в ранньомодерному соціумі, що знайшли відображення у свідомості учасників кримінальних і загалом девіантних практик того часу (в тому числі й самих жінок).