Академічна програма центру 2020-2021 н. р.

ОСІННІЙ СЕМЕСТР

 

ЖІНКИ У ВІЙНІ ТА РЕВОЛЮЦІЇ (1914 – ПЕРША ПОЛОВИНА 1920-х рр.)

Лекторка: Оксана Дудко

Анотація курсу

Фокусуючись на досвідах та суб’єктивності жінок, курс розглядає один з ключових періодів історії України ХХ ст. – період воєн та революцій, що розпочався з першою світовою війною у 1914 р. і тривав аж до початку 1920-х рр. Увага до історії жінок дає змогу не тільки глибше зрозуміти особливості жіночого досвіду війни, але й простежити соціальні та культурні трансформації, викликані періодом довгого масового насильства. Справді, з одного боку, війна та революція радикально змінила життя жінок в Україні; однак, з іншого боку, жінки впливали на перебіг політичних та воєнних подій. Жінки перебувають у центрі аналізу курсу, однак вони розглядатимуться ізольовано. Навпаки курс зосереджується на аналізі жіночого досвіду у взаємодії між собою та з різними áкторами – чоловіками, структурами влади, військом, соціальними та економічними інституціями.
Також курс не розглядає жінок як однорідну групу. У межах курсу досліджуватимуться біографії окремих жінок, інституційні історії жіночих організацій, а також історії різних соціальних та політичних груп.

 

FEMALE WRITERS IN THE CHRISTIAN/CATHOLIC TRADITION IN AMERICAN LITERATURE

Лекторка: Jane Forsyth

Анотація курсу

This course will look at the literary heritage of American Christianity/Catholicism in texts exclusively by female writers. Authors included are all in some way connected with Christianity — some actively practised throughout their lifetime, others converted, others began with faith and abandoned it later in life — but for all these writers, faith manifestly and inexorably shapes the way they use language to understand the world and the American experience.


ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

 

ЖІНКА ТА ІСТОРІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Лектор: Володимир Маслійчук

Анотація курсу

Формування уявлень про минуле часто постає завдяки класичній літературі, історичній белетристиці. Саме прочитання і критика цих художніх творів істориком буде дуже знаковою для розуміння історіографічних стереотипів та панівних інтелектуальних течій. Твори красного письменства виявляються дуже вагомим історіографічним джерелом. Жіноча історія чи її інтерпретація у літературі є одним із основних способів пізнання і розуміння минулого. Історія України особливо у радянський час незрідка і розумілася шляхом прочитання художнього твору за браком належної наукової та науково-популярної лектури. Аналіз цих творів гуманітарієм несе як пізнавальну і освітню, так і наукову мету як шляхом художнього образу інтерпретувати роль жінки в минулому, сучасному для літератури та сьогоденні для істориків.
У даному разі під кутом зору обговорення та критики будуть дев’ять творів української літератури, де основну канву оповіді складає жіноча історія, а основні героїні – жінки. Лекційний курс передбачає насамперед висвітлення питань пов’язаних з різноманітними тлумаченнями української історії: міста-поліси та роль у них жінки (скіфські та сарматські перекази), жінка в Давній Русі, правові відносини за Литовським статутом, козацькі «героїні», своє-чуже, початки жіночої емансипації.

 

ДВВУ: ХУДОЖНІЙ РЕПОРТАЖ. ЖІНОЧІ ГОЛОСИ

Лекторка: Марія Титаренко

Анотація курсу

В межах курсу будемо вивчати і апробовувати жанр New Journalism (ознайомимося із його ґенезою, класифікацією, Gonzo, представницями американської, європейської та української традицій). Будемо розглядати конкретні жанрово-стилістичні приклади автобіографічного, подорожнього, історичного, екологічного, гастрономічного, урбаністичного і портретного нон-фікшну, а також приклади реконструйованого репортажу, репортажу-інтерв’ю, репортажу-замальовки тощо. Пробуватимемо писати самі, відтак вправлятимемось у стилістиці, доборі лексики, використання різних семантичних і стилістичних прийомів тощо. А також запрошуватимемо до нас в гості нон-фікшн авторок.
Імена репортажисток, яких будемо читати й аналізувати: B. Goldsmith, J. Didion, L. Ross, M. Cooke, R.Mahoney, M. Gellhorn, R. West, К. Курчаб-Редліх, Г. Кралль, І. Мейза, А. Примака-Онішк, С. Алєксієвич, М. Ахмедова, Н. Гуменюк, О. Суслова, Х. Бердинських, О. Карі, С. Ославська, В. Курико, М. Мицьо, О. Яремчук, М. Паплаускайте, І. Гищук, О. Бартиш-Коломак та ін.