Академічна програма Центру 2021-2022 н.р.

ОСІННІЙ СЕМЕСТР

УСНА ІСТОРІЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ УЧАСТІ ЖІНОК У СУЧАСНІЙ ВІЙНІ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Лекторка: Тетяна Лапан

Анотація курсу

Військова служба традиційно була орієнтована на військовослужбовців-чоловіків. Однак сучасна армія характеризується входженням в її ряди жінок-військовослужбовиць та інших груп жінок, які стають учасницями воєнних дій. Жінки перебувають у центрі аналізу курсу; курс зосереджений на аналізі різноманітного жіночого досвіду під час війни. Сьогодні дослідники стверджують, що існують відмінності міжчоловічими і жіночими спогадами. Чимало уваги приділяється тому, що саме і як апам’ятовують жінки в подіях, які їм довелося пережити. Увага до біографічних наративів жінок дає змогу не тільки глибше зрозуміти особливості жіночого досвіду війни, але й простежити соціальні та культурні трансформації, викликані періодом масового насильства та агресії.
Означений спрямований на оволодіння не лише теоретичними знаннями, але й практичними навичками сучасної усноісторичної практики у жіночих студіях.

 

Світоглядне Ядро “Бог і Я”

THE ADVENTURES OF LADY WISDOM. HOKHMA/SOPHIA IN JEWISH AND CHRISTIAN TRADITIONS

Лекторка: Галина Теслюк

Анотація курсу

The concept of Wisdom (Hebrew: Hokhmah) has been personified as early as the Hebrew Bible, which in its turn already followed earlier and contemporary examples of the personification of Wisdom as a goddess in Ancient Near Eastern Texts. An important aspect of Sophia and Logos theologies is the ideas of pre-existence, which relates them to the creation. In Byzantine and Orthodox Christianity, Sophia is a major figure until the present day: she is omnipresent in icons, mosaics and other elements of Church buildings (including the name of many Churches called Hagia Sophia or Sophia). A special focus will be on the contact between Byzantine/Eastern Christianity and (Babylonian) Judaism in the development of the Sophia/Torah theology. Students will have an opportunity to study modern protestant and orthodox theological texts on the concept of Sophia and to acquire current understanding of Sophia in theological discourses.


 

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

WOMEN NOBEL LAUREATES AND HISTORICAL FICTION

Лекторка: Наталія Працьовита

Анотація курсу

The course looks at several female-authors who won the Nobel Prize for literature; the common thread uniting them is their historical fiction (primarily novels, but not exclusively). The authors that we will focus on are Selma Lagerlof, Sigrid Undset, Pearl Buck, Toni Morrison, and Svetlana Alexievich. Each of them demonstrates a unique style and a keen interest in a certain historical period which both inspires and offers material for her work/s. Course participants will read excerpts of the works closely to see how the authors choose to draw parallels between the time of the narration and their own historical moment. They will draw conclusions about the unique contributions each of the authors made.

 

НАРЕЧЕНА, ДРУЖИНА, ВДОВА, ПОКІЙНИЦЯ…: ЖІНКА В ТЕАТРІ ЖИТТЯ

ВІД АНТИЧНОСТІ ДО РАННЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ

Лекторка: Оксана Вінниченко

Анотація курсу

Основним завданням курсу є робота з джерелами та науковою літературою, які дозволять подивитися на  жінку в різних її прижиттєвих іпостасях з часів Античності до ранньомодерного часу.

Через призму джерел права (закони Солона, Закон ХІІ таблиць, Дигести  Юстиніана, Варварські закони, Канонічне право, Руська правда, Княжі устави, законодавство Польської Корони, Законодавство Великого князівства Литовського, законодавство Речі Посполитої (міське право, вірменське право)) впродовж курсу студенти зможуть окреслити простір можливостей/обмежень жінок різних станів, вікових, соціальних категорій у Західній та центрально-Східній Європі. А на підставі наративних джерел  відбуватиметься спільний «пошук» жінок та жіночих ролей у різних часових періодах. Тут говоритимемо про жінку і її цноти у різних уявних та регламентованих правом спільнотах; про благочестивих і святих жінок («Історія франків» Григорія Турського, «Сповідь» Св. Августина та ін.); про жінок на маргінесі суспільства; про помираючих та покійниць (на підставі заповітів та жалобної поезії за покійним нареченими і дружинами, та похоронними промовами). Крім цього, курс передбачає опрацювання ключових наукових текстів про історію жінок (Зокрема Наталі Земон Дейвіс «Жінки на маргінесі…», Анджей Карпінський «Жінка в місті…» та ін.).